Graphic

Лечение без граници

Какъв е този вид застраховка?

Застраховка „Лечение без граници“ е новото име на Best Doctors. Застраховката осигурява покритие за лечение във водещи световни клиники и може да се сключи индивидуално, семейно или групово (обичайно по списък със Застраховащ работодател). Застраховката дава възможност за достъп до най-добрите медицински заведения в чужбина и медицинско обслужване на най-високо ниво, като покрива разходи и за подкрепа от близък на болния през целия период на лечение.

Какво покрива застраховката?


Застраховката покрива следните заболявания и медицински процедури:

 • лечение на рак - всеки злокачествен тумор, включително левкемия, сарком и лимфом; всеки рак „ин ситу“, който е ограничен до епитела;
 • операция за байпас на коронарна артерия - операцията се извършва по препоръка на кардиолог;
 • смяна или реконструкция на сърдечна клапа - смяна или възстановяване на една или повече сърдечни клапи по препоръка на кардиолог;
 • трансплантация на органи от живи донори - всяка хирургична интервенция на мозъка и лечение на доброкачествени тумори, разположени в гръбначния мозък;
 • вътречерепна хирургия и специфична хирургия на гръбначния мозък;
 • трансплантация на костен мозък - трансплантация на костен мозък на стволови клетки от периферна кръв на клетки от костен мозък, чийто произход е от Застрахования или от съвместим жив донор.

Застраховката възстановява и покрива:

 • разходи до 1 000 000 евро за една година застрахователно покритие и до 2 000 000 евро за целия срок на застраховката;
 • извършване на прегледи от лекари, утвърдени специалисти в своята област в цял свят и получаване на второ лекарско мнение;
  Лечение или хирургична намеса в специализирани лечебни заведения в цял свят;
 • разходите за пътуване на застрахования и един придружител;
 • разходи за настаняване по време на лечение в чужбина;
 • разходи за репатриране;
 • избор на лечебно заведение;
 • разходи за лекарства, закупени на територията на Р.България след лечение на покрито заболяване на стойност 50 000 евро за целия период на застраховката;
 • дневни пари за болничен престой – 100 евро на ден (за период от 60 дни).