Вашите лични данни

Ние събираме и обработваме вашите лични данни. За осигуряване на правата ви по Общия регламент за защита на данните, Ви молим за вашето съгласие. Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки (cookies), за да функционира правилно и да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

Не Да
Не Да
Не Да
Съгласен съм
Graphic

Електронно оборудване

Какъв е този вид застраховка?

По застраховка „Електронно оборудване“ могат да се застраховат всички видове електронно оборудване ,компютри и системи с производствено или търговско предназначение, а именно електронно-изчислително оборудване, телекомуникационно и предавателно оборудване, медицинска апаратура, контролно-измервателни системи, и друго електронно оборудване и информационни носители. Застраховката отчита специфичните особености на електронната техника и предоставя по-пълно покритие от стандартното покритие по застраховки „Имущество“.

В обхвата на покритието се включват:

 • стационарно оборудване в мястото на застраховката;
 • мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници — Р България, Европа, друг континент или целия свят.

Какво покрива застраховката?

Материални вреди

Всички рискове на електронна техника и оборудване, като в застрахователното покритие се включват обичайните рискове пожар (вкл. последиците от гасенето му), природни бедствия, късо съединение и токов удар, грабеж, вандализъм, удар от ПС или животно, авария на ВиК, свличане и срутване и много други., небрежност, неправилно използване на застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или грабеж., технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение.

Възможно е договаряне на допълнителни условия и клаузи в зависимост от спецификата на имуществото. 

Допълнителни рискови покрития могат да бъдат:

 • стачки, бунтове и граждански размирици;
 • разходи за извънреден труд, нощен труд, труд по време на официални празници и експресни доставки (без въздушни);
 • допълнителни разходи за самолетни доставки;
 • преносима електронна техника / оборудване извън помещенията;
 • земетресение;
 • кражба чрез използване на техническо средство;
 • външни носители на данни, включително запаметената върху тях информация;
 • допълнителните разходи за използване на алтернативна(заместваща) техника в случай на настъпване на вреди, покрити по Секция Материални вреди, в резултат на което застрахованата електронна техника/оборудване не може да изпълнява своите функции по предназначение;
 • прекъсване на дейността -  покриват се преки финансови загуби от Застрахования, изразяващи се в загубата на брутна печалба, в резултат на намаляване на търговския оборот и увеличаване на разходите за дейността, в резултат на щета на застрахованата електронна техника и/или оборудване, покрита по условията на Материални вреди;

Застраховката се сключва въз основа на подробно попълнен въпросник от кандидата за застраховане.