В посочените в таблицата цени не е включен 2% данък върху застрахователните премии.