Активите на застрахователните компании с абсолютен рекорд от 2007г. насам

ПУБЛИКУВАНО НА: 20 юни 2016
Активите на застрахователните компании с абсолютен рекорд от 2007г. насам image

6,261 млрд. лв. са активите на застрахователните компании в края на месец март 2016г., което е абсолютен рекорд от 2007г. насам. Спрямо същия период за миналата 2015г.  ,през 2016г. размерът на средствата на застрахователите се увеличава с 5,3%, или с 315, 8 млн. лв.

Дружествата,извършващи животозастраховане, бележат най-голям ръст - с 174.2 млн.лева ,или 11.1% на годишна база.
Ръст има и в активите на дружествата,извършващи общо застраховане - с 3,2 % спрямо месец март 2015г.