Интересни факти за застраховката "Автокаско" по света

ПУБЛИКУВАНО НА: 06 декември 2016
Интересни факти за застраховката

Застраховката "Автокаско" има около 100-годишна история. Но и до днес тя остава доброволна, въпреки че осигурява възможно най-пълната застрахователна защита на автомобила. Нейната цел е да покрива пълни или частични щети, възникнали върху превозното средство в следствие на природни бедствия, пожaри, злоумишлени действия на трети лица, грабеж, кражба и пътнотранспортни произшествия, включващи дори и вреди, нанесени по време на паркирано състояние.

А сега ще ви запознаем с някои интересни факти за Автокаското по света:

 • видът на вашия автомобил се отразява върху това каква ще бъде цената на застраховката "Автокаско";
 • най-ниските застрахователни суми в световен мащаб получава Toyota Sienna Minivan;
 • в някои страни, ако карате Fit Honda EV към полицата на автокаското ви ще се добавят и определени допълнителни покрития;
 • най-често закупуването на чисто нов автомобил е фактор за по-високата цена на застраховката му „Автокаско“;
 • широкото навлизане на интернет в живота на хората способства за това цените на автоскаското да се понижат, тъй като са нужни само няколко клика с мишката, за да се сравнят предложенията на различните компании;
 • има страни по света, в които премиите на абсолютно всички шофьори са едни и същи. Но иначе тенденцията е застрахователните дружества да се отнасят индивидуално към всеки свой клиент и да преценяват личния риск, на който той е изложен;
 • има компании, предлагащи дамско автокаско, което покрива повече щети - например пътна помощ или кражба на портмоне или бижута, които са забравени в колата;
 • на цената на автокаското може да повлияе и кредитният рейтинг на собственика на автомобила;
 • влияние оказва и шофьорското досие. В световен мащаб практиката показва, че чрез него може да се предскаже колко ще живее човекът - статистиката сочи, че хората, които нямат инциденти и актове обикновено се отличават с по-дълга продължителност на живота без значение от причината за смъртта им;
 • една световна статистика сочи, че шофьорите, които са женени, имат по-малко инциденти в сравнение, с онези, които нямат сключен брак. На какво се дължи това - можем само да гадаем ;);
 • въпреки че на хората под 25-годишна възраст се гледа като на високорискови шофьори, малко са застрахователните дружества, които са готови да намалят цената на атокаското на своите клиенти, които преминат тази възраст;
 • професията също оказва влияние върху определянето на размера и цената на индивидуалното автокаско. В някои страни, ако сте инженер ще получите най-добрата оферта;
 • в много държави се взима под внимание и районът, в който живее собственикът на застрахования автомобил - ако той обитава място с много автокражби, този факт ще повиши цената на автокаското;
 • най-високи разходи за автокаско плаща окръг Колумбия;
 • половината от застрахователната премия при автокаско се дава за покриване на административни разходи, а не за възникване на застрахователно събитие или други щети;
 • водещата причина в световен мащаб за настъпване на смърт във възраст 18 - 25 години е инцидент, възникнал в следствие на катастрофа с автомобил. Именно заради това застрахователните компании смятат тази възраст за рискова и цената на автокаското при тези шофьори е значително по-висока.