КФН: Гражданска отговорност важи за целия ЕС

ПУБЛИКУВАНО НА: 24 октомври 2013
КФН: Гражданска отговорност важи за целия ЕС image

Застрахователите няма да могат да слагат надценки на застраховка "Гражданската отговорност“ заради пътуванията в чужбина. Това реши Комисията за финансов надзор (КФН).
Регулаторът прави изменения Кодекса за застраховането заради трайна практика при застрахователите за издаване на полици по задължителна застраховка "Гражданска отговорност", като потребителите погрешно се информират че застраховката има покритие само за територията на страната, съобщиха от пресцентъра на КФН.
Това обикновено става, като в полицата се включват въпроси по отношение на територията, на която превозното средство ще бъде управлявано. Когато потребителят посочи само територията на България, той получава определена отстъпка и у него бива създавано впечатлението, че застраховката няма покритие извън страната без задължителното издаване на допълнителен сертификат "Зелена карта".
КФН посочва, че това е в пряко противоречие с Кодекса за застраховането и с европейските директиви по автомобилно застраховане, които предвиждат, че срещу единна премия договорът за споменатата задължителна застраховка би следвало да осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз и в другите държави, чиито национални бюра са страна по Многостранното споразумение.
За преодоляването на тази практика в изменението на наредбата се предлага създаването на разпоредба, която предвижда включването на изричен реквизит в застрахователната полица, който ясно определя времевите и пространствените рамки на застрахователното покритие в съответствие с изискванията на закона. А именно, че задължителната застраховка на автомобилистите "Гражданска отговорност" осигурява покритие за цялата територия на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, както и за територията на всички други държави, които са страни по многостранното споразумение (Андора, Сърбия и Швейцария) на основата на една премия. Предстои обнародване на промените в "Държавен вестник".

Източник: profit.bg