Оксфорд ще проучва катастрофичните модели в застраховането

ПУБЛИКУВАНО НА: 20 август 2014
Оксфорд ще проучва катастрофичните модели в застраховането image

Оксфордският университет и Amlin, един от най-големите независими застрахватели, който оперира на пазара на Lloyd’s of London, ще правят съвместно проучване на надеждността на съществуващите модели, които предсказват природни бедствия.

Подобрените прогнози биха могли да намалят загубите на застрахователните компании. Проучването ще продължи в продължение на три години, информира Financial Times (FT).

От появяването на катастрофичните модели през 90-те години на миналия век те играят все по-голяма роля в определянето на размера на загубите, която една застрахователна компания ще трябва да понесе, за да покрие щетите от природните бедствия.

Прогнозните модели включва научни дисциплини като климатология и сеизмология. Оценяването на стойността на имотите, които са застрашени от природни бедствия като урагани и земетресения, е принудило застрахователите да харчат милиони на година за подобни проучвания.

Огромните капиталови инвестиции в изготвянето на такива модели не гарантира точна оценка на риска, както е в случая с наводненията в Тайланд преди 3 години, което струва повече от предварителните оценки на застрахователите, отчасти защото те не са били точно изготвени.

Източник: profit.bg