Пътувате често по туристически или бизнес причини? Тази застраховка е подходяща за вас

ПУБЛИКУВАНО НА: 17 януари 2017
Пътувате често по туристически или бизнес причини? Тази застраховка е подходяща за вас image

Застраховката "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ" е доброволна.Тя е предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване.Тази застраховка покрива риска от отменено или пропуснато пътуване по медицински или немедицински причини, които не зависят от волята на застрахованото лице и са непредвидими към момента на сключване на застраховката.

На застрахованото лице се възстановяват разходите за самолетни билети и хотелски резервации, както и други туристически или бизнес услуги, разходите за които биват извършени предварително и не могат да бъдат възвърнати при отмяна на пътуването.

Застраховката се сключва в деня на първо плащане на направена резервация.

Виж още:

Калкулатор застраховка гражданска отговорност
Калкулатор автокаско мпс
Застраховки гражданска отговорност
Пълно автокаско
Здравна застраховка цена