Застраховки Живот изместват влоговете

ПУБЛИКУВАНО НА: 22 април 2016
Застраховки Живот изместват влоговете image

Изплатените обезщетения през миналата година по застраховката "Гражданска отговорност" са 331,15 млн., сочат данните на КФН. Забелязва се известно намаление, тъй като през 2014 г. изплатените претенции са били за 355,75 млн. лв. При обезщетенията по полиците "Каско" обаче има увеличение - изплатени са 364,35 млн. лв., при 311,34 млн. лв. за 2014 г. Това вероятно се дължи на зачестилите природни бедствия през 2014 г. и 2015 г. През лятото на 2014 г. заради наводненията и голямата градушка в София пострадаха много автомобили. Голяма част от тях бяха ремонтирани в началото на 2015 г. В животозастраховането най-много са изплатените суми по полиците "Живот и рента" - 116 млн. лв., при 109 млн. лв. за 2014 г. При здравното застраховане през миналата година по полиците "Заболяване" са изплатени 11,77 млн. лв., при 10,27 млн. лв. за 2014 г.

Ниските лихви на банковите депозити раздвижват не само пазара на имоти, но и другите варианти за спестяване. През 2015 г. се отчита бум на застраховките "Живот", които носят и спестовен елемент. Приходите на животозастрахователните компании нарастват с 15,2% до общата сума от 392,4 млн. лв., сочат данните на Комисията за финансов надзор за 2015 г. Най-голям ръст от 63% има при застраховките "Живот", свързани с инвестиционен фонд. Премийните приходи на компаниите от тези полици са нараснали с 10,4 млн. лв. до 27 млн. лв. Сумата не е голяма, но сериозният ръст е показателен за желанието на хората да намерят алтернативни варианти за спестяване. При рисковите застраховки "Живот" (с покритие само на риска "смърт") през 2015 г. има ръст на премийните приходи с 30% до 64,7 млн. лв. А при застраховките за пенсия или рента премийните приходи се увеличават с 28%, или с близо 15 млн. лв. до 67,4 млн. лв. Сумите, които се влагат в застраховки "Живот", не са големи на фона на общия размер на депозитите в банките. Но както и на пазара на имоти, така и при спестовните полици се отчита сериозно раздвижване в резултат на падащите лихви на банките. Нарастващите приходи обаче не са допринесли за увеличаване на печалбите на компаниите. През 2015 г. печалбата на животозастрахователите намалява със 7,3% до 29,98 млн. лв., при 32,35 млн. лв. за 2014 г.

При общозастрахователния пазар също има ръст. Общият размер на премийните приходи нараства с 9,5% до 1,57 млрд. лв. Но този ръст е много по-малък отколкото при полиците "Живот". Като при задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на шофьорите събраните премийни приходи се увеличават със 7% до 580,66 млн. лв. При полиците "Каско" има ръст с 12,16% до 483,8 млн. лв. Печалбата след данъци на застрахователните компании, специализиращи в общото застраховане, през 2015 г. скача 4,1 пъти до 54,03 млн. лв.

Източник : standartnews.com