Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

БАЕЗ image

Българска Агенция за Експортно Застраховане (БАЕЗ) е единствената държавна застрахователна компания, специализирана в областта на кредитното застраховане на експортни сделки.

„БАЕЗ” ЕАД предлага следните видове застраховки:

  • Застраховка на плащания;
  • Застраховка на банков кредит;
  • Застраховка на инвестиции;
  • Застраховка на акредитиви.