Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

България Иншурънс image

Застрахователна компания „България Иншурънс” АД оперира на българския пазар от 2004 година и е един от лидерите в областта на здравното застраховане в България, с близо 22% пазарен дял.

ЗК „България Иншурънс” АД предлага следните видове застраховки:

  • Здравни застраховки – България Здраве, Програма за подпомагане на служители (ЕАРs), Здраве без Граници, Медицинска застраховка за чужденци в България, Health Care Plus, Health Care Premium, Health Care Smart, Health Care Platinum, Health Protect+, ТелеДок;
  • Имуществени застраховки – България дом, Спокоен дом, Застраховка Комфорт Протект, Имуществена застраховка за бизнес клиенти, Материални щети на имущества, Електронно оборудване, Строително монтажни рискове, Аварии на Машини;
  • Застраховки злополука – Злополука, Злополука и заболяване, Трудова злополука, Злополука с гости на хотели, Злополука на учащи и преподаватели;
  • Автомобилни застраховки – Каско Gold; 
  • Застраховки при пътуване – Помощ при пътуване в чужбина, Мултитрип, Отмяна пътуване, Туристическа застраховка за България;
  • Карго застраховки – Товари по време на превоз;
  • Финансови рискове – Банкова Карта +, Разни финансови загуби.