Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

Булстрад image

Булстрад се учредява през 1961 г. Част е от Виена Иншурънс Груп – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави.

ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” предлага следните видове застраховки:

 • Автомобилни застраховки – Гражданска отговорност на автомобилистите, застраховка „Каско”, Защитена стойност на автомобила (GAP), Злополука;
 • Имуществени застраховки – Комбинирана застрахователна полица „Имущество”, Комбинирана застрахователна полица “Всички рискове: имуществени вреди и прекъсване на дейността”. Булстрад Бизнес решение, Застраховка „Строителни и земекопни машини”, Пари, Електронно оборудване, Ползватели на кабелна телевизия и/или интернет, Строително–монтажни рискове, Бонус дом, Професионален пакет – малък и среден бизнес;
 • Застраховки на отговорности – Гражданска отговорност към трети лица, Отговорност на изделието, Отговорност на работодателя, Отговорност на хотелиера и ресторантьора, Отговорност в проектирането и строителството, Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие, Професионални отговорности;
 • Лични и туристически застраховки – Булстрад Травъл Пакет, Туристи на територията на България, Медицинскa застраховка на чужденци за територията на България, Злополуки;
 • Транспортни застраховки – Летателни апарати, Отговорност на превозвача, Плавателни съдове, Товари по време на превоз (Карго);
 • Селскостопански застраховки – Земеделски култури, Селскостопански животни;
 • Банково застраховане – Застраховки, свързани с банкови продукти, Самостоятелни застрахователни продукти за физически и юридически лица.

ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” ЕАД предлага следните видове застраховки:

 • Застраховки „Живот” със спестовен характер – Финансово-осигурителен план 20, Финансово-осигурителен план с еднократна премия, Застраховка „Живот“ в полза на дете, Групова, смесена застраховка „Живот“, Едногодишен Финансово-осигурителен план, Рентна застраховка с месечни анюитетни вноски;
 • Застраховки „Живот” с инвестиционен характер – Застрахователно-инвестиционен план, Застрахователно-инвестиционен план с еднократна премия;
 • Рискови застраховки „Живот” – Срочна застраховка „Живот“, Застраховка „Живот Експрес“, Застраховка „Злополука Експрес“, Рискова детска застраховка;
 • Злополуки – Застраховка „Трудова злополука“, Групова застраховка „Злополука“, 
  Медицинска застраховки за чужбина –  Застраховка „Пътуване в чужбина“, Застраховка „Многократно пътуване в чужбина“ (Multitrip);
 • Здравна застраховка – Застраховка „Здравна грижа“, „Здравна грижа ФИКС“, пакет "EXTRA CARE";