Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

Колонад Иншурънс Ес Ей  image

Колонад Иншурънс Ес Ей е застрахователна компания базирана в Люксембург, развиваща дейност в сферата на общото застраховане, изцяло собственост на Fairfax и учредена с цел стратегическо разширение на застрахователния бизнес на Fairfax в страните от Централна и Източна Европа.

Колонад Иншурънс Ес Ей предлага следните видове застраховки:

  • Отговорности – Обща гражданска отговорност, Отговорност на работодателя, Отговорност на продукта, Отговорност за замърсяване, Професионална отговорност, Отговорност на директори и членове на ръководните органи на дружества, Кибер отговорност;
  • Имуществено застраховане – Прекъсване на дейността, Авария на машини, Строително-монтажни работи - Всички рискове;
  • Карго – Товари по време на превоз, Отговорност на Пристанищния оператор;
  • Злополука и пътуване в чужбина – Групова застраховка Злополука и Критично заболяване за служители, Групова застраховка Бизнес пътуване в чужбина за служители, Групова застраховка Трудова злополука за служители, Групова застраховка Злополука за специални рискове, Групова застраховка, Отмяна на пътуването, Пътуване в чужбина, Пътуване в България;
  • Автомобилно застраховане – Застраховка GAP.