Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

Евроинс image

Застрахователно дружество „Евроинс“АД e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 година.

ЗД „Евроинс“ АД предлага следните видове застраховки:

 • Автомобилно застраховане – Гражданска отговорност на автомобилистите, Каско на МПС, Правна помощ при ПТП;
 • Имущественo застраховане – Застраховка „Моето жилище", Имущество на физически лица, Имущество на ЕТ, юридически лица и организации, Строително-монтажни работи;
 • Медицински застраховки – Индивидуална, Семейна, Групова;
 • Злополуки – Злополука и общо заболяване, Злополука на пътниците в обществения транспорт, Злополука на лицата в МПС, Задължителна застраховка „Трудова злополука”, „Злополука” на кредитополучатели;
 • Помощ при пътуване – Помощ при пътуване в чужбина -Травълър, Отмяна на Пътуване;
 • Комбинирана туристическа застраховка;
 • Гаранция в полза на възложител на обществена поръчка;
 • Отговорности – Отговорност на работодателя, Отговорност на туроператора, Обща гражданска отговорност, Професионалната отговорност на физически и юридически лица, “Гражданска отговорност” при притежаване и ползване на огнестрелно оръжие, Отговорност при извършване на хотелиерска и ресторантьорска дейност; Застраховки "Кибер Смарт" и "КиберТЕХ Смарт";
 • Транспортни застраховки – Застраховка "Товари по време на превоз", Застраховка "Отговорност на превозвача", Застраховка "Отговорност на спедитора";
 • Селско стопанство – Застраховка на селскостопански култури, Застраховка на селскостопански животни, птици, риби и кошери с пчелни семейства;
 • Плавателни съдове;
 • Авиационно застраховане.

ЗД „Евроинс Живот“ ЕАД предлага следните видове застраховки:

 • Застраховка „Спокоен живот”;
 • Застраховка „Когато порасна”;
 • Застраховка „Инвестиция в спокоен живот”;
 • Рискова застраховка „Живот”;
 • Застраховка „Обичам живота”.