Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания image

„Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ ЗАД е дружество, лицензирано през 2008 г. като Здравноосигурителен фонд за допълнително доброволно здравно осигуряване. С нормативните промени през 2013г. ЕЗОК ЗАД се прелицензира като застрахователна компания и лиценз по застраховка „Заболяване“.

„Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания” ЗАД предлага следните видове застраховки:

  • Застраховка заболяване;
  • Застраховка имущество;
  • Пътуване в чужбина;
  • Злополука;
  • Финансови загуби;
  • Карго.