Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

Фи Хелт Застраховане image

„Фи Хелт Застраховане” АД е основана през 2007 година, дружеството е лицензирано като доставчик на услуги по доброволно здравно осигуряване през 2008 г. Компанията има дългогодишна история и дейност на българския пазар по предоставянето на услуги като застраховател по застраховки “Заболяване“ и “Злополука“, развиващ и програми по здравно застраховане.

„Фи Хелт Застраховане” АД предлага следните пакети здравни пакети:

  • Подобряване на здравето и предпазване от заболяване;
  • Извънболнична медицинска помощ;
  • Болнична медицинска помощ;
  • Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия;
  • Медицински стоки;
  • Дентална помощ.