Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

Групама Застраховане image

Групама е френски лидер в застраховането с повече от 100-годишна международна експертиза и присъствие в 10 държави. През 2008 г. компанията стъпва и на българския застрахователен пазар.

„Групама Застраховане“ ЕАД предлага следните видове застраховки:

  • Автомобилни застраховки - Гражданска отговорност на автомобилистите, Каско „Комфорт плюс“, Застраховка Каско "Престиж", Застраховка "Авто Асистанс";
  • Имуществени застраховки -  Застраховка „Любим дом“, Застраховка „Пожар и други щети на имуществото“, Застраховка „Комфорт на дома и семейството“, Застраховка „Сигурност за бизнеса“, Застраховка „Пожар и други щети на имуществото“, Застраховка „Индустриален пожар“, Застраховка „ Всички рискове“, Застраховка „Електронна техника и оборудване“, Застраховка „Строително-монтажни рискове“;
  • Медицински застраховки - Застраховка „Помощ при пътуване“, Застраховка „Отмяна на пътуване“, „Медицинка застраховка за чужденци в България“, Туристическа застраховка;
  • Застраховки на отговорности - Обща гражданска отговорност, Отговорност на работодателя, Отговорност на туроператора, Професионална отговорност на кредитни посредници, Професионална отговорност на адвокати, Застраховка „Отговорност на продукт“, Гражданска отговорност за обекти в търговски центрове;
  • Застраховки на товари - Застраховка „Товари по време на превоз“;
  • Застраховки „Живот“ - Групова рискова застраховка живот;
  • Злополуки - Групова застраховка злополука;
  • Застраховка за домашни любимци;
  • Банково застраховане.