Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

Съгласие image

Застрахователно дружество „Съгласие“ АД е основано през 2007г., стартирайки дейността си като здравно-осигурителна компания, извършваща дейност по доброволно здравно осигуряване. От 2013г. дружеството е лицензиран застраховател в сферата на общото застраховане, като основната дейност на компанията е съсредоточена в предлагането на Здравна застраховка.

ЗД „Съгласие“ АД предлага следните видове застраховки:

  • Здравни застраховки – Здравна застраховка „Стандарт“ и „Комфорт“;
  • Злополука – Застраховка Злополука, застраховка „Помощ в планината“;
  • Професионални отговорности.