Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

Метлайф Юръп д.а.к. - клон България image

МетЛайф оперира в България като клон на общоевропейското си дружество „МетЛайф Юръп” със седалище в Дъблин, Ирландия – семейство на 11 европейски страни от Обединеното Кралство и Франция до България и Кипър.

Метлайф Юръп д.а.к. - клон България предлага следните видове застраховки:

  • Застраховки „Живот“ – МетЛайф Предимство, МетЛайф Детство, Срочна застраховка "Живот", МетЛайф Медика, МедикАсист, Здраве с предимство, Сигурност +, Трафик +, Групова застраховка „Живот”;
  • Застраховки злополуки – Групова застраховка „Злополука“, Застраховка „Трудова злополука“.