Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

ОЗК – Застраховане image

ЗАД „ОЗК-Застраховане“ (старо наименование „Общинска застрахователна компания” АД) е основано на 27.12.1996г. с мажоритарен собственик Столична община. През 2008 г. общинският дял в капитала е приватизиран.

ЗАД „ОЗК – Застраховане“ предлага следните видове застраховки:

  • Автомобилно застраховане – Гражданска отговорност, Каско на МПС, Злополука на местата в МПС, Злополука на местата в обществения транспорт;
  • Злополука – Злополука, вкл. професионално заболяване, Злополука на учащи, Злополука на туристи и гости в туристически обекти, Злополука на кредитополучатели, Медицинска застраховка при чужденци;
  • Помощ при пътуване;
  • Застраховки на имущества – Пожар и природни бедствия, Щети на имущество;
  • Застраховки на земеделска продукция и животни – Земеделски култури, Животни, птици и кошери с пчели;
    Отговорности – Обща гражданска отговорност, Професионални отговорности;
  • Транспортни застраховки – Карго, Отговорност на превозвача при международни превози (CMR), Отговорност на спедитора;
  • Гаранции.