Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

ОЗОФ Доверие image

„ОЗОФ Доверие” ЗАД е Дружество за здравно застраховане, което покрива както обикновените, така и специфичните здравни потребности на всеки застрахован.

„ОЗОФ Доверие” ЗАД предлага следните пакети здравни услуги:

  • Подобряване здравето и предпазване от заболяване;
  • Извънболнична медицинска помощ;
  • Болнична медицинска помощ;
  • Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ;
  • Възстановяване на разходи;
  • Дентална помощ.