Кратка история за задължителната застраховка "Гражданска отговорност"

ПУБЛИКУВАНО НА: 20 декември 2017
Кратка история за задължителната застраховка

Първата застраховка "Гражаднска отговорност" е сключена в САЩ в края на XX-ти век (1 февруари 1898 г) от американската застрахователна компания Travelers Insurance Company Първият застрахован бил лекар.Застраховал своя автомобил срещу удар с коне или каруци. Застрахователната премия била 12,50 $.Застрахователната сума била 500 $.

През 20-те години на XX век стартира масово производство на автомобили "Ford". С увеличаване на броя на автомобилите се увеличава и броя на сключените застраховки "Гражаднска отговорност".

През 1925 година, отново в САЩ (щата Масачузетс), започнали първите опити застраховка "Гражданска отговорност" да стане задължителна.

Поради нарастването на броя автомобили и в Европа, през 50-те години на XX век, застраховката „Гражданска отговорност“ също става задължителна.