Близо 1 млн. лева за застраховане на земеделска продукция изплати държавен фонд „Земеделие“

ПУБЛИКУВАНО НА: 05 септември 2017
Близо 1 млн. лева за застраховане на земеделска продукция изплати държавен фонд „Земеделие“ image

Oбщо заявени площи за подпомагане по схемата са 9 345 хектара. Помощта цели да насърчи малките и средни производители на плодове и зеленчуци да застраховат селскостопанската продукция срещу неблагоприятни метеорологични условия. Подпомагат се стопани, които се застраховат срещу загуби, причинени от градушка, проливен дъжд, наводнение, буря или осланяване.Фондът компенсира 80% от застрахователната премия, в случаите, когато застраховката покрива само загуби, причинени от природни бедствия, които унищожават над 30% от средната годишна продукция на производителя за последните три години. Съфинансирането от фонда е в размер на 50% от застрахователната премия, ако в полицата е посочено, че застраховката покрива природни бедствия и загуби, причинени от други климатични събития.