Произход и ранно развитие на застраховките

ПУБЛИКУВАНО НА: 12 април 2018
Произход и ранно развитие на застраховките image

Произходът и ранното историческо развитие на застраховката в света, според някои наши теоритици от началото на века, преминават през шест периода.

В древността, в първия период, застраховането е чиста взаимопомощ.В древна Гърция и Римсаката империя съществуват дружества за взаимно подпомагане, основани лица, упражняващи еднаква професия. Древногръцкото и римско морско "страхование" се смята от някои автори за най-старата форма на застраховка.Става дума за специален заем, при който рискът се разпределя между заемателя и длъжника.

Вторият период е развитието на "големите заеми", период, през който липсва истинска застраховка.

Третият период открива ерата на застрахователното законодателство: законът за мореплаването в Марсилия, застрахователният договор, съставен в Барселона. През 1384г. се появява и първата морска застрахователна полица в Генуа, подписана от няколко души застрахователи, които поемат върху себе си риска от загубата на стоката.

Четвъртият период е от 1681 до 1789г. Пръв известният Колберт очертава ролята на застраховането. Най-напред в Лондон се появява застраховка против пожар. Първото застрахователно дружество е основано през 1762г., нарича се "Екитбъл" и е поставено на чисто научни начака - премиите се плащат според възрастта на застрахованите. Дружеството по онова време изключва агентския апарат, защото смята за достатъчно да апелира към съзнанието на гражданите, те сами да потърсят застраховки.

През петия период в Германия, Прусия и Холандия се изработват закони за мореплаването, а от 1808г. застраховането закрепва под формата на взаимопомощ.В периода между 1819г. и 1847г. при Наполеон III процъфтяват акционерните дружества.

Шестият период, започнал от 1848г., се отличава с тенденцията за задължително застраховане и борбата за държавно застраховане.По времето на Наполеон се появява тройното застраховане: за смърт, злополука и старост. През 1894г. възникват социалните застраховки: за безработица и пенсия.

Някои историци твърдят, че капитализмът играе решаваща роля за развитието на застраховането.