Професия "Актюер" – какво знаем за нея

ПУБЛИКУВАНО НА: 08 февруари 2018
Професия

Актюер - една от скъпоплатените професии и сравнително непозната в България. Актюерът е специалист, който отговаря за създаването и развитието на финансови и застрахователни продукти. Негова отговорност е прецизното определяне на цените за съответните продукти, също така оценка на необходимия капиталов резерв. Актюерите извършват консултантска дейност и изготвят прогнози с помощта на математико-статистически методи. Те участват в набирането на обща статистическа и вътрешна статистическа и счетоводна информация, необходима за целите на актюерския анализ. Актюерът помага за внедряване и обслужване на застрахователните продукти и за осигуряването на необходимата информация.