Световната банка иска KФН да прецени риска при ценообразуването на Гражданска отговорност и Автокаско

ПУБЛИКУВАНО НА: 28 септември 2017
Световната банка иска KФН да прецени риска при ценообразуването на Гражданска отговорност и Автокаско image

Една от препоръките, които Световната банка отправи към КФН, е финансовия регулатор да извършва проверки на място за определяне на премиите и на отстъпките, които се предлагат в общото застраховане. Международната финансова институция иска КФН да прецени риска при ценообразуването на застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка „Автокаско“. Световната банка поиска от Комисията за финансов надзор да гарантира независимостта си от правителството.