Какво трябва да знаем за застраховането

ПУБЛИКУВАНО НА: 07 януари 2019
Какво трябва да знаем за застраховането image

Разбирането на застраховането може да бъде трудно, така че е от съществено значение да имате реално разбиране за вашето покритие и това, от което се нуждаете. Това може да доведе до голяма разлика в цената, която ще платите, тъй като ви позволява да разберете как вашият избор на застраховка ще защити вашия живот, имущество и лична собственост. Застраховката е свързана с финансовата сигурност и защита на вашата независимост.

Какво представлява персоналната застраховка?

Персоналните застрахователни линии са видовете застраховки, които сключвате, за да ви предпазят от рискове, които биха могли да доведат до финансови загуби, които не бихте могли да си позволите да покриете сами.

Как функционира застраховката?

Когато сключвате застраховка, обикновено ще изплатите на застрахователната компания договорена сума – премия. В замяна на премията, която плащате, те се съгласяват да компенсират загуби, ако възникнат такива.

Всеки трябва да сключи застраховка?

В зависимост от вида на застраховката, някои застраховки са по избор, докато други, като автомобилна застраховка „Гражданска отговорност“ са задължителни, определени със закон.

Получаване на най-добрата цена за застраховка?

Премията е сумата пари, която ще бъдете таксувана от застрахователна компания в замяна на финансовата защита, предоставена ви от вашата застрахователна полица. За да намалите премията си, най-доброто, което можете да направите, когато избирате застраховката, е да използвате застрахователен брокер.Едно от основните облекчения, които предлага застрахователният брокер са усилията, спестени от търсенето на застрахователни компании и предложения. Основна задача на брокера е именно да се занимава с проучвания на пазарите и да отсява най-подходящите за вашите нужди застрахователни оферти. За тази цел са му необходими познания в сферата на местните застрахователни пазари, както и на международните застрахователни практики. Също така брокерът трябва да е в състояние да предложи помощ по отношение на абсолютно всеки тип застраховка (здравна, имущество, живот, автомобилна) - т.е. да е компетентен във всяка една застрахователна област.