За застраховка "Автокаско" по света

ПУБЛИКУВАНО НА: 14 януари 2019
За застраховка

Застраховката "Автокаско" има около 100-годишна история. Но и до днес тя остава доброволна, въпреки че осигурява възможно най-пълната застрахователна защита на автомобила. Нейната цел е да покрива пълни или частични щети, възникнали върху превозното средство в следствие на природни бедствия, пожaри, злоумишлени действия на трети лица, грабеж, кражба и пътнотранспортни произшествия, включващи дори и вреди, нанесени по време на паркирано състояние.

  • Най-често закупуването на чисто нов автомобил е фактор за по-високата цена на застраховката му „Автокаско“;
  • Широкото навлизане на интернет в живота на хората способства за това цените на автоскаското да се понижат, тъй като са нужни само няколко клика с мишката, за да се сравнят предложенията на различните компании;
  • Има страни по света, в които премиите на абсолютно всички шофьори са едни и същи. Но иначе тенденцията е застрахователните дружества да се отнасят индивидуално към всеки свой клиент и да преценяват личния риск, на който той е изложен;
  • Има компании, предлагащи дамско автокаско, което покрива повече щети - например пътна помощ или кражба на портмоне или бижута, които са забравени в колата;
  • Влияние оказва и шофьорското досие. В световен мащаб практиката показва, че чрез него може да се предскаже колко ще живее човекът - статистиката сочи, че хората, които нямат инциденти и актове обикновено се отличават с по-дълга продължителност на живота без значение от причината за смъртта им;
  • Въпреки че на хората под 25-годишна възраст се гледа като на високорискови шофьори, малко са застрахователните дружества, които са готови да намалят цената на атокаското на своите клиенти, които преминат тази възраст;
  • Професията също оказва влияние върху определянето на размера и цената на индивидуалното автокаско. В някои страни, ако сте инженер ще получите най-добрата оферта;
  • В много държави се взима под внимание и районът, в който живее собственикът на застрахования автомобил - ако той обитава място с много автокражби, този факт ще повиши цената на автокаското;
  • Половината от застрахователната премия при автокаско се дава за покриване на административни разходи, а не за възникване на застрахователно събитие или други щети;
  • Водещата причина в световен мащаб за настъпване на смърт във възраст 18 - 25 години е инцидент, възникнал в следствие на катастрофа с автомобил. Именно заради това застрахователните компании смятат тази възраст за рискова и цената на автокаското при тези шофьори е значително по-висока.