Застраховка "Гражданска отговорност" поскъпва през 2018! Да, но само за за нарушителите на пътя

ПУБЛИКУВАНО НА: 12 октомври 2017
Застраховка

Системата „Бонус-Малус“ отдавна е получила разпространение в Европа. Въпросът за въвеждането на тази система в България е обект на спорове и полемика от години насам.

Какво всъщност е „Бонус-Малус“ система?

Системата „Бонус-Малус“ е техника (способ) за „отстъпки и добавки“ при определени условия, която отдавна е известна в различни области на нашия живот. Този термин има латински произход и означава „добро-лошо“.Тази система може да се прилага в застраховането чрез отстъпка (бонус) или надбавка (малус) към базовата (стартова) застрахователна премия. За първи път е приложена във Великобритания през далечната 1914г.

България на първо място по брой загинали при катастрофи в Европейски съюз. Заедно с другите превантивни мерки – промени в Закона за движение по пътищата , най-накрая към финал върви идеята за въвеждането на тази система и у нас.

Предвижда се от началото на 2018г., цената на най-масовата застраховка „Гражданска отговорност“ да се определя, следвайки точно този световно признат модел, а именно системата „бонус-малус“.

Статистика показва, че след прилагането на системата Белгия регистрирано намаление на щетите с 19% . За Германия, след въвеждането и на „малус”, намаляването на честотите на щетите е с 13%, а във Франция - около 20%.

Вече има нает консултант, който да изготви методика да изграждане на системата.