527 403 МПС-та без застраховка "Гражданска отговорнoст'' към средата на октомври

ПУБЛИКУВАНО НА: 16 ноември 2016
527 403 МПС-та без застраховка

Председателят на УС на Гаранционния фонд - Борислав Михайлов,оценява мярката, предвидена в Кодекса за застраховането за прекратяване регистрацията на МПС без ГО като достатъчно ефективна.Тя ще покаже своята ефективност още през следващата 2017 година.

Броят на служебно прекратените регистрации на МПС  към момента е повече от 65 000.Изпратени са близо 69 000 писма за уведомяване на собствениците на МПС, които нямат сключена застраховка "Гражданска отговорност".