Честваме 177 години от рождението на Васил Левски

ПУБЛИКУВАНО НА: 18 юли 2014
Честваме 177 години от рождението на Васил Левски image

Днес България отбелязва 177 години от рождението на Васил Левски. Апостолът на свободата е идеологът на българското освободително движение, един от най-светлите примери в съвременната ни история.

Роденият на 18 юли в Карлово Васил Иванов Кунчев получава прозвището си Левски заради изключителните си физически данни и смелост. В легията на Георги Раковски в Белград той прескача яма с "лъвски" скок.

След като увлича най-смелите българи с идеята си за свобода, през 1872 г. Апостолът на свободата е предаден и заловен в Къкринското ханче до Ловеч. Осъден е и обесен в близост до София на 19 февруари 1873 г.

И до днес думите на Васил Левски се предават от поколение на поколение и той остава идеал за всички българи.

Ето някои от най-известните мисли на Апостола:

Ако спечеля, печеля за цял народ — ако загубя, губя само мене си.

Времето е в нас и ние сме във времето.

Дела трябват, а не думи. Народната работа стои над всичко.

От нас зависи да бъдем равноправни с другите европейски народи.

Цели сме изгорели от парене и пак не знаем да духаме.

Трябва изпит за всеки. Защото има примери: днес е човек, а утре — магаре.

Играем с живота на 7 милиона българи – трябва зряло да се постъпва.

Източник: profit.bg