Двама нови европейски застрахователи искат да работят у нас

ПУБЛИКУВАНО НА: 12 август 2013
Двама нови европейски застрахователи искат да работят у нас image

Към 31 юли 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 436. За месец юли две застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на България.

Към 31 юли 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1662. През месец юли 9 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, както и 7 са се отказали.

През месец юли не са постъпили уведомления от застрахователи със седалище на територията на Република България, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, като общият брой на дружествата, имащи това право, остава 10. Към 31 юни застрахователните брокери със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС остава 32.

През месец юли един застрахователен брокер е уведомил КФН за намерението си да извършва дейност на територията на всички държави членки, а с решение на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, един застрахователен брокер е отписан от регистъра, воден на основание чл. 30, ал. 1, т. 10 от Закона за Комисията за финансов надзор, по негово искане.

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.


Източик : Insurance.bg