Как да станем застрахователи

ПУБЛИКУВАНО НА: 09 август 2013
Как да станем застрахователи image

Посредниците са два вида, брокери и агенти. Те имат право да извършват услуги осигуряващи, бъдещото покриване на нанесени щети. Невъзможно е едно лице, да изпълнява дейностите на брокер и агент едновременно.

Изисквания за отваряне на застрахователен офис
Най-съществените изисквания са свързани с финансова гаранция и застраховка.

Брокер може да открие офис, за разлика от агент. Това са част от изискванията:

В следствие на нанесени щети поради действие или бездействие се прави застраховка "Професионална отговорност". Тя покрива отговорността на посредника.
Посредника трябва да открие специална клиентска сметка, по която ако се наложи да се превеждат клиентски обезщетения. 
Нужни са висше образование и професионален опит в областта на застраховането.
Посредника, трябва да бъде с чисто съдебно минало.
Не трябва да бъде обявяван в несъстоятелност.
Трябва да може да заема материално отговорни длъжности.
Регистрацията завършва с вписване на брокера в регистър по ЗКФН. Подават се заявление и редица документи. Срокът за одобряване на документацията е едномесечен. Ако всичко е наред след заплащане на необходимите такси, се вписва в регистъра и получава удостоверение.

Агентите, за разлика от брокерите, представляват интереса само да един офис. Изискванията да станеш агент са занижени:

Не е необходимо висше образование.
Необходимо е да се направи застраховка "Професионална отговорност", но собственика може да поеме ангажимент, за действията на работника си.
Не трябва да бъде обявяван в несъстоятелност.
Не е необходимо откриването на клиентска сметка, ако се оперира със сметка на работодателя.
За да започне работа, е необходимо да се подаде заявление от осигурителната компания, в която ще се осъществява посредничеството.
Как да натрупаме стаж
Въпреки, че дипломирането не е задължително изискване, компаниите са склонни да предпочитат завършилите, икономически и юридически дисциплини. Стаж може да се натрупа по време на обучението. Другият вариант е чрез стаж в офис развиващ дейността. Много фирми предлагат работа с ментор, така натрупаният опит помага в бъдещата професионална реализация.

Тънкости в бизнеса от Ай енд Джи Брокерс
Каква е ролята на брокера осигуряващ полицата според I and G Brokers:

Той винаги трябва да отстоява интересите на клиента, а не на застрахователната компания.
Управлява рисковете, чрез индивидуални осигуряващи програми.
Осъществява и договаря изгодни застрахователни покрития.
Предоставя административна помощ.
Ликвидацията на щетите бива контролирана.
Извършва дейността на застрахователен адвокат на клиента.
Осигурява достъп до световният застрахователен пазар.
Спазва пълна поверителност.
Проверете за свободни работни места в Iandgbrokers още днес!