Какви са предимствата на застрахователния брокер

ПУБЛИКУВАНО НА: 18 април 2017
Какви са предимствата на застрахователния брокер image

Длъжността застрахователен брокер се отнася до лице, което помага да откриете най-подходящото застрахователно предложени и в същото време има свойствата на юридическа фигура, която ви представлява при сключването на договора, както и защитава интересите ви пред застрахователя.

1.Застрахователният брокер търси вместо вас.

Едно от основните облекчения, които предлага застрахователният брокер са усилията, спестени от търсенето на застрахователни компании и предложения. Основна задача на брокера е именно да се занимава с проучвания на пазарите и да отсява най-подходящите за вашите нужди застрахователни оферти. За тази цел са му необходими познания в сферата на местните застрахователни пазари, както и на международните застрахователни практики. Също така брокерът трябва да е в състояние да предложи помощ по отношение на абсолютно всеки тип застраховка (здравна, имущество, живот, автомобилна) - т.е. да е компетентен във всяка една застрахователна област.

2.Застрахователният брокер изпълнява желанията на клиента. 

Всяко действие на застрахователния брокер е продиктувано от желанията и потребностите на неговия клиент. Дори и да не сте съвсем сигурни от какъв тип застраховка конкретно имате нужда, агенции като „Ай енд Джи Брокерс” ще ви упътят коректно и ще ви препоръчат най-подходящото според вашите потребности.

3.Застрахователният брокер сравнява цените, вместо Вас.

След като уточнихме, че застрахователният брокер се занимават до голяма степен с търсения и проучвания, е необходимо да подчертаем още предимства от тази гледна точка. Негово задължение е, за да бъде колкото се може повече от полза на клиентите си, да сравнява цените на застрахователните оферти, които открива и да подбира най-изгодните. Също така, за да върши качествено работата си, застрахователният брокер трябва да е отлично запознат не само със състоянието на пазара, но с най-актуални промоции, които се предлагат на него.

4.Застрахователният брокер уговаря условията и защитава вашите интереси.

Като юридическо лице застрахователният брокер не само сключва застрахователната полица, която клиента подписва, но и го представлява пред застрахователя. В пряк смисъл - брокерът защитава вашите интереси пред застрахователната компания и в същото време има правото да се бори за условия по договора, които повече биха отговаряли на собствените ви интереси.

5.Застрахователният брокер съдейства при щети

Едно от най-значимите преимущества на застрахователния брокер е фактът, че след подписване на застрахователна полица, при злополука, инцидент и щети върху застрахованото, които са предвидени в договора, брокерът съдейства за изплащането на тези щети. Той подпомага финансовото ви обезщетение.

Ако имате намерението да се застраховате, без значение срещу какви инциденти и каква част от вашето имущество искате да подсигурите, препоръчваме ви преди гмуркането в морето от застрахователни оферти да се консултирате със специалисти от областта, за да откриете най-подходящите и изгодни за вас предложения.

Виж още:

Застраховка за дома
Детска застраховка живот
Застраховка ЧМР
Задължителна застраховка гражданска отговорност
Автомобилни застраховки онлайн