KФН прие на първо четене промени в методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди

ПУБЛИКУВАНО НА: 18 април 2017
KФН прие на първо четене промени в методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди image

КФН прие на първо четене промени в Наредба № 49 за задължителното застраховане и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства.Промените са в резултат от промени в положения на уредбата на застрахователния договор и задължителната застраховка "Гражданска отговорност” на автомобилистите в новия Кодекс за застраховането. Въведена е и възможността за сключване на задължителна застраховка за срок до три застрахователни периода, което налага съответна промяна в изискванията към реквизитите на задължителната застраховка "Гражданска отговорност” на автомобилистите; Променен е и обхватът на покритието по застраховката, която вече покрива на базата на единна премия територията на всички членки на системата "Зелена карта” като беше въведено съпътстващо задължение за издаване на сертификат "Зелена карта” към всяка полица, като тези нови изисквания наложиха промени в реквизитите на застрахователната полица и в реда за издаване на зелени карти, регламентиран с наредбата.

Виж още:

Застраховка на апартамент
Данъчни облекчения при застраховка живот
Какво покрива ЧМР застраховката
Гражданска отговорност валидност