Този сайт използва бисквитки

Страницата на Ай енд Джи Брокерс използва бисквитки , за да функционира правилно и за да подобри своята ефективност. За повече информация: "Политиката за бисквитките"

КФН отнема лиценза на шест застрахователни брокера

ПУБЛИКУВАНО НА: 31 октомври 2013
КФН отнема лиценза на шест застрахователни брокера image

Комисията за финансов надзор (КФН) уведомява, че открива производство за заличаване на шест застрахователни брокера от регистъра. Това са „Балканско Застрахователно посредничество” АД, „ЗБ Универсал” ЕООД, „Севар” ЕООД, „Жеда Брокерс” ООД, „Фис” ЕАД и „ЗБ Модерна Инс” ООД.
От КФН са установили в резултат на насрещна проверка, извършена чрез изискване на информация от всички застрахователни акционерни дружества, че гореизброените компании не са извършвали дейност в последните шест месеца. Компаниите имат тридневен срок да представят в КФН писмени обяснения и възражения във връзка с гореизложените обстоятелства.
Припомняме, че при последната подобна проверка от Комисията за финансов надзор предприеха същите действия към други пет компании - „Иструм Груп” АД, „А 7” ООД, „Е Левъл” ООД, „Инвест Гарант БГ” ООД (предишно фирмено наименование „Сейф Инвест БГ” ООД) и „Скор” ООД.

Източник: insurance.bg