Кой има право да копира личната ви карта

ПУБЛИКУВАНО НА: 09 февруари 2016
Кой има право да копира личната ви карта image

На 28 януари 2016 г. бе oтбелязан за десети път Международния ден за защита на личните данни. Правото на защита на личните данни е сред най-новите човешки права, които Европа призна с включването им в Лисабонския договор.Страж на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни.

Ето официалните отговори, които комисията дава на популярни въпроси, свързани с копирането на лични карти:

Имат ли право банките, нотариусите, застрахователите, презастрахователите и застрахователните посредници да копират личните карти на своите клиенти?

Да. Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари те са длъжни да идентифицират клиента чрез снемане на копие от лична карта и/или друг официален документ за самоличност.

Имат ли право мобилните оператори да копират личните карти на своите клиенти?

Не, нямат право. Комисията за защита на личните данни издаде задължително предписание до всички мобилни оператори да се преустанови снемането на копие на документи за самоличност на физически лица при сключване на договор за обществена електронна съобщителна услуга, както и да се заличи от приложенията към договорите изискването за снемане на копие от документа за самоличност.

Имат ли право работодателите да копират личните карти на работници/служители при възникване на трудово/служебно правоотношение?

Не. Работодателят няма право да копира личната карта на работника/служителя, а само да запише данните от нея, след което трябва да я върне на притежателят й.

Източник: initiative.bg