Мисия Защити своя дом

ПУБЛИКУВАНО НА: 26 февруари 2016
Мисия Защити своя дом image

БАЗБ, съвместно със СО – район „Сердика“ и 02 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ започва информационна кампания за популяризирането на възможностите за застраховки на имущество, която ще стартира февруари 2016 г.
Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) ще стартира информационна кампания Мисия “Защити своя дом” във връзка с промените в Закона за защита при бедствия. БАЗБ ще разяснява ползите от застраховането на дома, като в рамките на кампанията Мисия “Защити своя дом” БАЗБ ще организира обучения на ученици от 4-ти до 7-ми клас как да реагират при природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари и други извънредни ситуации.

Мисия Защити своя дом
БАЗБ, съвместно със СО – район „Сердика“ и 02 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ започва информационна кампания за популяризирането на възможностите за застраховки на имущество, която  стартира февруари 2016 г.
Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) ще стартира информационна кампания Мисия “Защити своя дом” във връзка с промените в Закона за защита при бедствия. БАЗБ ще разяснява ползите от застраховането на дома, като в рамките на кампанията Мисия “Защити своя дом” БАЗБ ще организира обучения на ученици от 4-ти до 7-ми клас как да реагират при природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари и други извънредни ситуации.

Срок и концепция: Кампанията Мисия “Защити своя дом” ще стартира официално в края на февруари 2016 год. и ще продължи 5 месеца – до края учебната година. Тя ще включва образователни акции за ученици от 4-ти до 7-ми клас на общинските учебни заведения от СО – район „Сердика“. Учениците ще посетят центрове на 02 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Националния учебен център при БЧК в с. Лозен, в които ще преживеят симулация на земетресение, пожар и ще научат повече за видовете бедствия, ще преминат подготовка за оказване на първа долекарска помощ. Заедно с обученията ще стартира и конкурс за есе и рисунка на тема, свързана с предпазването от бедствия и застраховането. Най-добрите и креативни творби ще бъдат наградени.

Цели на кампанията: Информационната кампания на БАЗБ, СО – район „Сердика“ и 02 Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Мисия “Защити своя дом” цели чрез подходящи беседи и демонстрации, учениците да добият знания и умения за справяне в ситуация при възникнало природно бедствие – наводнение, земетресение, пожар или авария, както и информираност на обществото за ползите от застраховането, във връзка с промените в Закона за защита при бедствия.