Най-добрите икономики в света

ПУБЛИКУВАНО НА: 12 септември 2013
Най-добрите икономики в света image

Швейцария е отличникът по икономика на планетата, според актуална класация на "Уолстрийт Джърнъл", основана на глобалния индекс за конкурентоспособност (GSI) на Световния икономически форум.

Американските наблюдатели определят малката алпийска държава като първа по конкурентоспособност в света, заради нейния БВП на глава от населението от над 79 000 долара, 85-те процента проникване на интернет сред гражданите й, високата степен на развитие на бизнеса й и иновативността му. Швейцария е най-силна по отношение на качеството на местните доставчици и инвестициите на бизнеса в изследване и развитие. Някои от най-големите фармацевтични компании в света са я избрали за седалище. Държавният й дълг е 49% от БВП. Ако трябва да се изведе водещ проблем в нея, това би било неадекватното образование на работната сила спрямо пазара на труда.

Втората най-добра икономика в света според авторите е Сингапур, където БВП на глава от населението надхвърля 51 000 долара. Дългът на страната е 111% от БВП – осмият най-висок в света. Интернет достига до поне 74% от населението. Проблем в Сингапур са основно големите регулации и рестрикции към бизнеса. Образователната система и инфраструктурата там обаче са сред най-добрите, според Световния икономически форум. Степента на доверие на гражданите в политиците е най-висока. Смята се, че там се наблюдава най-прозрачния правителствен и законодателен процес от всички държави и има най-ефективен законов регламент за разрешаване на спорове. Особено уважавано по света е сингапурското висше образование в областта на математиката и науките.

Трета е Финландия с БВП на глава от населението над 46 000 долара, 53,3% дълг спрямо БВП и 91% проникване на интернет. Тя е най-иновативната страна, с най-висока степен на развитие на бизнеса. Водещият проблем в нея са рестриктивни регулации в пазара на труда. Има най-много учени и инженери.

В топ 10 следват Германия, САЩ, Швеция, Хонконг, Холандия, Япония и Великобритания.

БВП на глава от населението в Германия е повече от 41 000 долара. 84% от населението й има достъп до интернет. Като една от най-развитите икономики в света, Германия предлага на гражданите си добре развита инфраструктура, образователна система с високо качество, развит и иновативен частен сектор, точност и коректност във взаимоотношенията и социалния договор. Като основен проблем в нея се разпознават тежките данъчни регулации.

В Щатите БВП на глава от населението е 49 000 долара. Те остават най-голямата икономика в света, с изключително влияние на долара и решаваща позиция в геополитически план. Дългът им е 106% от БВП – масивен правителствен дефицит и бреме на задлъжнялост. 81% от хората имат достъп до световното благо интернет, което е американско дело, но мнозина не са доволни от данъчната система, както и от здравеопазването. Америка е сред най-добрите в света по отношение на управлението на рискови капитали, иновациите, финансовите услуги. Ненадмината в привличането и задържането на таланти от цял свят – тоест в саморекламата. Компаниите й остават въздесъщи в областта на дистрибуцията на стоки по целия свят.

Били ли сте в Швеция? БВП на глава от населението там надхвърля 55 000 долара. Въпреки че оценката им според глобалния индекс за конкурентоспособност намаля от 2011 г. и паднаха от трети на шести в топ 10, шведите остават уважавани, заради изключително високата технологична подготвеност на населението и проникването на интернет, което е 94%.

Нататък в класацията следва Хонконг с 36 000 долара БВП на глава от населението, Холандия с 46 000, Япония също с толкова и Обединеното кралство с 38 000.

Хонконг се гордее с най-добрата инфраструктура в света, най-постоянното електричество и най-развитите жп линии.

Холандците също разполагат с отлична инфраструктура. Свидетелствата за корупция и висококачествените образователна и здравна система направиха страната им търговски партньор, на който може да се разчита.

Япония остава велика със сложността и развитието на бизнес процесите и особено на производството. Тя има водеща роля в международната дистрибуция на стоки и услуги и е уважаван и коректен бизнес партньор. 

Великобритания пък се отличава с едни от най-ефективните практики на пазара на труда, въпреки че в топ 10 по конкурентоспособност падна от миналогодишното осмо място на десетото. Качеството на висшето образование и тренингите там са революционни. Мениджмънтът на училищата се справя добре, с масивно покритие на интернет във всички училищни институции.

 

Източник: manager.bg