Най-печелившите компании в общото застраховане

ПУБЛИКУВАНО НА: 15 август 2013
Най-печелившите компании в общото застраховане image

За първите шест месеца на 2013 г. дружествата по общо застраховане в страната са реализирали печалба в размер на 32.31 млн. лв., става ясно от данни на Комисията за финансов надзор.
Спрямо година по-рано печалбата расте от 29.32 млн. лв. - с близо 3 млн. лв. Общо 7 от застрахователи имат печалба от над 1 млн. лв., сочи справка на Profit.bg. Лидери в това отношение са ЗАД Енергия с 9.77 млн. лв., следвани от ЗАД Виктория и Алианц България със съответно 7.2 млн. лв. и 6.89 млн. лв. ДЗИ – Общо застраховане и Бул Инс допълват топ 5, като реализираният от тях положителен финансов резултат е респективно 3.748 млн. лв. и 3.295 млн. лв.
С печалба от над 1 млн. лв. са Булстрад Виена Иншурънс Груп и Българска агенция за експортно застраховане. Печалба за първото полугодие отчитат още 5 други компании – ОББ – Ей Ай Джи, Групама Застраховане, Интерамерикан, Лев Инс и ХДИ застраховане.
С най-големи загуби от началото на годината са Уника и Дженерали застраховане, съответно 1.164 млн. лв. и 1.198 млн. лв.
На пазара по общо застраховане най-голям дял от брутния премиен приход, реализиран в сектора, заемат автомобилните застраховки („Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) - 71.5%, следвани от имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”) - 18%, информираха вчера от КФН.
Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по общо застраховане, възлиза на 681.496 млн. лв., с което се реализира ръст от 2% на годишна база при спад от 3% към края на юни 2012 г

Източник: profit.bg