Нови 6 застрахователя искат да извършват дейност у нас

ПУБЛИКУВАНО НА: 14 август 2014
Нови 6 застрахователя искат да извършват дейност у нас image

За месец юли 6 застрахователни дружества от държави-членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България и 1 се е отказал.

Към 31 юли 2014 г. застрахователите от държави-членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 474.

През месец юли 13 нови застрахователни посредници от държави-членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 3 са отказалите се. Към 31 юли 2014 г. застрахователните посредници от държави-членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1804.

Един застраховател със седалище на територията на Република България е заявил намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на други държави-членки на ЕС.

През месец юли общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави-членки на ЕС, е 11.

През месец юли 1 застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заличен от публичния регистър, воден на основание чл. 30, ал. 1, т. 11 от ЗКФН. Един застрахователен посредник е разширил дейността си на територията на държава-членка, но общият брой на застрахователните посредници, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави-членки на ЕС, остава непроменен, тъй като посредникът вече фигурира в посочения списък.

Към 31 юли общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави-членки на ЕС, е 30. 

Източник: Insurance.bg