По-ниски застраховки за санирани сгради

ПУБЛИКУВАНО НА: 06 август 2014
По-ниски застраховки за санирани сгради image

Управляващите трябва да въведат стимули, чрез които да се увеличат имуществените застраховки у нас. Това се препоръчва в доклад за България, изготвен от Световната банка и цитиран от в. Труд.

Например може да се въведат отстъпки при застраховането на сгради, които са енергийно ефективни или са с подобрена устойчивост. В момента цената на имуществената застраховка е между 1 и 2 промила от стойността на сградата. В доклада се предлага още да се обмислят отстъпки и при застраховките на нисковъглеродните коли.

В доклада се посочва още, че най-добрият вариант за България е да се създаде катастрофичен пул. В богатите държави от ЕС в него участвали само застрахователите. У нас обаче трябвало да се включи и правителството.

Така ще се гарантира покриването на щетите при природни бедствия. От Световната банка препоръчват още да се обмисли въвеждането на задължителна застраховка срещу бедствия. Това е един от възможните източници на средства за катастрофичния пул.

Застрахователите отдавна предлагат такъв вариант. Идеята им беше да се въведе минимална задължителна премия за застраховка на имотите от порядъка на 20 или 30 лв. Размерът ще варира в зависимост от местоположението на домовете и свързаните с него рискове. Години наред обаче управляващите отхвърлят идеята с мотива, че така на практика се въвежда нов данък.

Световната банка е събрала мненията на 7 от близо 18 дружества, които се занимават с общо застраховане. Според 71.4% от дружествата трябва да бъде създаден катастрофичен пул. 57.1 на сто подкрепят въвеждането на задължително застраховане.

Проблем за застрахователите обаче е липсата на достатъчно информация за катастрофичните рискове. Това са посочили 85.7% от фирмите.

Източник: profit.bg