Потвърдиха кредитния рейтинг на Бул Инс

ПУБЛИКУВАНО НА: 23 септември 2013
Потвърдиха кредитния рейтинг на Бул Инс image

Кредитният рейтинг на ЗД „Бул Инс" АД бе потвърден от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР). Така дружеството запазва стабилната перспектива за изплащане на искове при дългосрочен рейтинг iВВВ+ и краткосрочен ia.
Едни от основните причини, които са накарали БАКР да потвърди рейтинга на застрахователната компания, са стабилните и добре структурирани резерви на компанията. За първото полугодие на 2013 г. техническите резерви на ЗД "Бул Инс" АД достигат 85 млн. лв., като 31 млн. лв. се държат в едни от най-ликвидните финансови инструменти - банкови депозити и държавни ценни книжа.
Техническите резерви са важен показател, защото те представят възможността на един застраховател да покрие бъдещите си задължения. Освен стабилните резерви, БАКР отличава и процесът на компанията по преструктуриране на застрахователния портфейл.
От миналата година Бул Инс започна процес на увеличаване на пазарния дял на дружеството в сегменти извън областта на автомобилното застраховане, като резултатите са положителни. Бул Инс е увеличил общо приходите си по всички застраховки с 13% спрямо същия период на миналата година. БАКР отличава постиженията на компанията и в модернизацията на бизнес процесите.
В анализа на дейността на Бул Инс рейтинговата агенция отбелязва още, че продължават процесите за оптимизиране на подписваческата дейност и на ликвидиране на щетите. „Предвид влошената икономическа обстановка и общият спад на пазара на услуги, потвърждаването на кредитния рейтинг на ЗД "Бул Инс" АД и запазването на стабилната перспектива може да се смятат за сериозно постижение”, коментира изпълнителният директор на компанията доц. Стоян Проданов. „Във влошената бизнес среда селективният подход към риска е ключов за запазване на сигурността на компанията.
Фактът, че компанията е ориентирана към максимализиране на печалбата, е гарант на нейната стабилност. Към 31 юни Бул Инс реализира 3 млн. лв. положителен финансов резултат, като се надяваме годишната печалба да нараства и да достигне по-високи нива спрямо 2012 г.", заяви още той.

Източник: profit.bg