Евроинс Румъния поднови продажбата на полици по Гражданска отговорност

ПУБЛИКУВАНО НА: 20 септември 2013
Евроинс Румъния поднови продажбата на полици по Гражданска отговорност image

Румънският застрахователен надзор (ASF) е отменил временната забрана за продажба на полици по Г ражданска отговорност, наложена на ЗД Евроинс  Румъния в края на август, съобщи Еврохолд. Отмяната е от 18 септември и от вчера компанията е възобновила напълно работата си по продажба на застраховки Гражданска отговорност.

В решението на регулатора се споменава, че санкцията е отмeнена вследствие на пълното и точно изпълнение на препоръките на ASF от страна на Евроинс, събщават от компанията майка Еврохолд България.

„В този предизвикателен за компанията момент, дружеството работеше изцяло в съответствие с указанията на Регулатора, като взе всички необходими мерки, включително назначаване на нов директор Ликвидация, промени в ИТ системите си и промени в процедурите за ликвидация на щети, с което максимално бяха защитени интересите на неговите клиенти,  застрахователни посредници и акционери“, заявяват от Евроинс.

„Ефектът за дружеството от наложената временна забрана за продажба на полици по ГО ще се отрази в намаление на премийните приходи на компанията от този вид застраховки за месец септември с до 50%. Същевременно, с оглед добрите резултати на компанията до края на август,  Евроинс Румъния очаква намалението на приходите му да бъде незначително на годишна база, се казва в отчета.

Евроинс Румъния има увеличение на премийния приход на годишна база от 20,7% до 11,4 млн. евро за юли 2013 г., като за януари-юли те са 73,9 млн. евро, или ръст с 22,1%. Компанията е собственост на Евроинс Иншурънс Груп, което от своя страна е основна собственост на Еврохолд България АД.

 

Източник: investor.bg