Предстои Ви регистрация на автомобил в КАТ? Това е всичко, което трябва да знате

ПУБЛИКУВАНО НА: 18 август 2016
Предстои Ви регистрация на автомобил в КАТ? Това е всичко, което трябва да знате image

Ако купувате вече регистриран автомобил, в срок от 2 седмици трябва да предоставите в КАТ, копие от договора за покупко-продажба с данните на продавача. КАТ издава ново свидетелство за регистрация.Ако регистрацията на автомобила е в друг град,различен от вашия,при предоставяне на копие от договора в КАТ, по постоянен адрес,може да промените номера и да го регистрирате във вашия град.

Ако ,обаче автомобила е нов внос,трябва да преминете през цялата процедура по регистрация на МПС-то:

Кога и къде трябва да регистрирате автомобила:

Автомобилът трябва да се регистрира в 14 дневен срок от покупката, в КАТ, по постоянен адрес.

Необходими документи:

 • писмено заявление за регистрация (има бланки на място, дават се служебно);
 • документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство (договора и други документи, които сме оформили с продавача при сключване на сделката);
 • документ за самоличност (напр. лична карта);
 • документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност”;
 • митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), ако превозното средство е внесено от държава извън ЕС;
 • документи във връзка с продуктовата такса (наричана екотакса), изготвени и предоставени ми от продавача на МПС-то при сключване на сделката.

Процедура по регистрация на МПС:

 • ивършва се обстоен технически оглед на превозното средство от специалист. Ако всичко е наред се съставя протокол;
 • заплащам екотакса;
 • представяте необходимите документи;
 • заплащате такса, която се събира в системата на МВР по Тарифата № 4 към Закона за държавните такси (6лв.);
 • след заплащане на тази такса ми се издава свидетелство за регистрация (голям и малък талон);
 • получавате табели с номера. Те се закрепват отпред и отзад (или само отзад), перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно – в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера. Монтажът струва около 4 лв.