Ще се дерегистрира ли автомобил без „Гражданска отговорност“

ПУБЛИКУВАНО НА: 26 октомври 2016
Ще се дерегистрира ли автомобил без „Гражданска отговорност“  image

Процедурата по дерегистрация на МПС без гражданска отговорност ще отнема поне един месец.

След като Гаранционния фонд предостави на КАТ информация за МПС без Гражданска отговорност , той НЯМА да бъде свален от отчет веднага. КАТ ще изпраща напомнящи писма на собствениците на даденото МПС.  Всеки собственик има едномесечен срок да сключи Гражданска отговорност след като получи уведомителното писмо. Ако и след този срок МПС – то няма подновена Гражданска отговорност то той ще бъде спиран от движение!

За собствениците, който не желаят да имат целогошна валидна гражданска отговорност имат право да спрат временно от движение своето МПС .

Процедурата по дерегистрация на МПС включва всички превозни средства – Мотоциклети, селскостопанска техника, каравани и др независимо дали се ползват целигодишно !

Процедурата по пускане на МПС в движение става с едно заявление в КАТ и предоставяне на валидна гражданска отговорност и валиден документ за преглед на МПС-то.