Вижте къде застрахователите влагат парите си

ПУБЛИКУВАНО НА: 16 септември 2013
Вижте къде застрахователите влагат парите си image

Преди по-малко от месец екипът на Profit.bg Ви информира, че вече цяла година расте интересът към взаимните фондове в страната от страна на домакинствата.

Подобна тенденция се отчита и при вложенията на застрахователните компании в България. Общо 63-те застрахователни, презастрахователни и здравноосигурителни дружества, по последни данни на централната ни банка, управляват активи за 5.3 млрд. лв.

Вложенията на застрахователите в акции и взаимни фондове към днешна дата са за 496.8 млн. лв., което е най-високото им ниво за последните две години след достигнатите 508.7 млн. лв. към 30 юни 2011 г. и 529.8 млн. лв. към 31 март 2011 г.

Спадът на лихвите по депозитите, съвсем логично, изкара част от средствата, вложени в депозити, които днес вече са 918 млн. лв. спрямо 1.02 млрд. лв. за тримесечие по-рано и рекордните 1.119 млрд. лв., отчетени към 31 декември 2012 г.
Година по-рано влоговете на застрахователите бяха за 969 млн. лв.

Инструмент номер 1, където се влагат активите на застрахователите, продължават да са ценните книжа, различни от акции (ДЦК и облигации), които се характеризират с нисък риск, носещ и по-малка доходност от акциите и дяловете на взаимните фондове.
По последни данни в подобни активи са инвестирани над 47% от средствата на застрахователите.

Минимален ръст е отчетен и при вложенията в имоти, достигнали 156 млн. лв. към 30 юни 2013 г. спрямо 145 млн. лв. за тримесечие по-рано и 147 млн. лв. за година по-рано.
Във валутната структура на активите на застрахователните, презастрахователните и здравноосигурителните дружества основен дял имат активите, деноминирани в български лева, които са 45.6% от общия размер на активите към края на юни 2013 г. при 47.7% към края на второто тримесечие на 2012 г.

Активите в евро са 22.7% при 19.9% към юни 2012 г. Към юни 2013 г. активите в щатски долари са 4.2% при 4.7% в края на второто тримесечие на 2012 г., а в други валути – 27.5% при 27.7% към юни 2012 г.

Източник: profit.bg