За поредна година модератор по темата "Общо Застраховане" в "Шума на парите" беше Николай Здравков

ПУБЛИКУВАНО НА: 06 юни 2013
За поредна година модератор по темата

Форумът привлече интереса на финансисти, банкери и застрахователи.

ЗАД Армеец беше партньор на форума „Шумът на парите”, който се проведе на 14 и 15 май т.г. в хотел Шератон София Балкан за четвърти пореден път при голям интерес от страна на български и чуждестранни финансисти, застрахователи и банкери.

Икономическите перспективи пред България след избори 2013, развитието на капиталовите пазари в региона и перспективите пред Българската фондова борса бяха основните теми в първия ден на събитието.В дискусиите от втория ден, които бяха посветени на развитието на банковия и застрахователния сектор, взеха участие мениджърите на водещите банки и застрахователни компании у нас.

Актуалните въпроси в застраховането бяха дискутирани от Цветанка Крумова, изпълнителен директор и член на УС на ЗАД Армеец, доц. Стоян Проданов от ЗД Бул Инс, Николай Генчев - ЗК Уника. Участие взеха Лазар Георгиев, ЗК Лев Инс, Иво Груев - ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп и Калин Костов, прокурист на ЗАД Алианц България. Модератор беше Николай Здравков, управляващ съдружник в I&G Brokers.

Във фокуса на вниманието отново беше задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. По думите на г-жа Крумова цената на застраховката не нараства с необходимите темпове, защото пазарът е либерализиран и цената следва общите тенденции. Основната причина е жестоката конкуренция на пазара. Застрахователите трябва да се справят и с по-високите обезщетения, и с възможностите на хората да си купуват застраховката, и с това да отговарят на изискванията на регулатора. Премията, която застрахователите събират за „Гражданска отговорност” към момента, не е достатъчна за рисковете които поемат, а съдебната практика се променя в посока увеличаване на обезщетенията.

Според г-жа Крумова много сериозен е проблемът с обхвата на застраховката и дали начинът за изчисляване на обхвата е най-точният. В началото на 2013 г. броят на застрахованите автомобили е около 2 500 000, а регистрираните са с 1 млн. повече. Показателно е, че броят на застрахованите МПС през последните пет години остава почти същият като през 2007г., когато е налице пик в обхвата на ГО, свързан с пререгистрацията на автомобилите. Според г-жа Крумова логично е да си зададем въпроса дали цифрата 2 500 000 е всъщност 100% обхвата на нашия пазар, а не броят на регистрираните автомобили?

Изтъкнато беше, че за спада на пазара през 2012 г. най-много е допринесла застраховка „Каско на МПС“. Броят на клиентите е нараснал, но намалява броят на застрахованите нови автомобили, поради липсата на финансиране от банки и финансови институции. Експертите посочиха и факта, че въпреки природните бедствия от миналата година не се констатира особено увеличение на имуществените застраховки.

Сред дискутираните теми беше и отражението на кризата върху дистрибуционните канали и ролята на регулатора. Според експертите безспорно доминиращият канал за продажба е брокерският и той играе роля дори при формирането на културата на клиентите.

На конференцията бяха обсъдени и перспективите пред сектора на общото застраховане. Очаква се в бъдеще все по-голяма роля да играят и другите видове бизнес като злополуки, помощ при пътуване и застраховките на професионална отговорност, предвид ръста, който се наблюдава при тях през последните две години и задължителния характер на тези застраховки за някои професии.

Източник : Bulgaria On Air