Застрахователите, които най-малко зависят от ГО и Каско

ПУБЛИКУВАНО НА: 14 ноември 2013
Застрахователите, които най-малко зависят от ГО и Каско image

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 70.2% в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане.
На годишна база се отчита ръст на общия премиен приход по тези видове застраховки от 3.8% при спад от 3.5%, изчислен в края на август 2012 г. Но кои са застрахователните компании с най-висок и най-нисък дял на брутните си премии, осигурени от автомобилните застраховки спрямо съвкупните си продажби? Лев Инс и Бул Инс оглавяват подреждането, като 97 и 96% от реализираните си премийни приходи са осигурени от полиците Каско и Гражданска отговорност.
С над 80% дял е само още един застраховател – Армеец (83.89%), докато ХДИ е с 79.43 на сто. Следват Евроинс (78.9%), ДЗИ Общо застраховане (73.38 на сто) и Уника (70.57%). В средата на подреждането с дял на продадените автомобилни застраховки под средния за сектора са Дженерали Застраховане (58%), Алианц България (56%) и Булстрад Виена Иншурънс Груп (55%).
Най-слабо зависими от автомобилните застраховки са Виктория (около 50% дял), наскоро придобитата Интерамерикан България (45%) и Енергия с едва около 3 на сто.
Източник: profit.bg