Застрахователни компании

Застрахователните брокери гарантират за актуалността на предлаганите тарифни условия от застрахователните компании.

Армеец image

Армеец е застрахователно акционерно дружество, създадено през 1996 година. ЗАД „Aрмеец” е част от групата „Химимпорт”, един от най-големите холдинги в България.

ЗАД „Aрмеец” предлага следните видове застраховки:

 • Автомобилно застраховане – Гражданска отговорност, Каско на МПС;
 • Имуществено застраховане - Защитен дом, Защитена фамилия, Защитено имущество, Индустриален пожар, Индустриален пожар – Всички рискове;
 • Морско застраховане - Каско на плавателни съдове, Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове;
 • Злополука –Злополука и заболяване, Трудова злополука, Индивидуалната застраховка „Злополука”, Злополука на местата в МПС, Злополука на учащи, Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз, Посетители на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия, Злополука на местата в плавателни съдове,Злополука на спортисти;
 • Карго и ОП – Товари по време на превоз – Карго, Отговорност на превозвача на товари по шосе, Пари по време на път, Отговорността на спедитора;
 • Авиационно застраховане - Каско на летателни апарати, Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати;
 • Отговорности - Гражданска отговорност на юридически лица, Отговорност на изделието, Професионална отговорност на адвокати, Професионална отговорност на нотариуси, Професионална отговорност на експерт счетоводители и финансови одитори, Професионална отговорност на медицински персонал, Професионална отговорност на застрахователни брокери и застрахователни агенти, Отговорност на хотелиера и ресторантьора, Професионална отговорност на учители и възпитатели, Отговорност на работодателя, Отговорност на притежателите на оръжие, Гражданска oтговорност на физически лица;
 • Финансови рискове – Кредити, Гаранции, Разни финансови загуби;
 • Туристически застраховки - Помощ при пътуване в чужбина; Медицинска застраховка за чужденци в България, , Отмяна на пътуване, Спасителни разноски, Туристическа застраховка, Злополука на гости на хотели;
 • Техническо застраховане - Електронно оборудване, Авария на машини, Развала на стоки в хладилни камери, Прекъсване на производството;
 • Селскостопански застраховки - Трайни и горски насаждения, Земеделски култури, Животни, птици и кошери с пчели;
 • Строителни застраховки - Всички рискове на предприемача, Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството;